Variston Tenniksen kevätkokous siirtyy (piti olla ti 17.4. klo 18:00)

25.3.2018

Kokous pidetään Länsi-Vantaan Tenniskeskuksessa alakerran kokoushuoneessa. [Siirretty 16.4. myöhempään ajankohtaan tilintarkastuksen viivästymisen johdosta.]

[Muutettu 8.4.]

Kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esitellään vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
tilintarkastajien antama lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  •  Hallituksen esitys seuran toimintasääntöjen muutoksiksi
  1. Esitetään, että hallituksen jäsenmäärä (pykälä 14) muutetaan säännöissä nykyisellään olevasta muodosta "puheenjohtaja ja 8 hallituksen jäsentä" muotoon "puheenjohtaja ja 4-8 jäsentä".
  2. Esitetään, että varainhoitojaoston olemassaolon pakollisuus poistetaan ja muutetaan pykälä 17 seuraavan sisältöiseksi: "Mahdollisten jaostojen perustamisesta päättää seuran hallitus. Nämä jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet."

8. Kokouksen päättäminen