Kevätkokous 22.5.

9.5.2018

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet.
  4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  5. Vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto.
  6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen.
  7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat. *)
  8. Kokouksen päättäminen.

*) Hallitus esittää Kevätkokoukselle päätettäväksi kahta muutosta seuran toimintasääntöihin:

14 § Seuran hallinto
Esitetään, että hallituksen jäsenmäärä muutetaan säännöissä nykyisellään olevasta puheenjohtaja + 8 hallituksen jäsentä muotoon puheenjohtaja + 4-8 jäsentä.

17 § Jaostot
Esitetään, että varainhoitojaoston olemassaolon pakollisuus poistetaan ja muutetaan pykälä seuraavan sisältöiseksi: Mahdollisten jaostojen perustamisesta päättää seuran hallitus. Nämä jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.